miercuri, 9 octombrie 2019

AN ȘCOLAR 2019-2020


HOTARAREA  NR. 1  din  05.09.2019Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Rușețu, întrunit în ședință în data de 05.09.2019.
În conformitate cu Legea  nr. 1/2011, art. 96 – Legea Educației Naționale
În temeiul Ordinului de ministru nr. 4925/2015, art. 32, litera c
Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație din Liceul Tehnologic Rușețu
Procesul verbal de ședință al Consiliului de Administrație

                                                        

HOTĂRĂȘTE:


Art. 1. Aprobarea catedrelor/normelor personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic în anul școlar 2019-2020;
Art. 2. Aprobarea repartizării personalului didactic privind Consilierea și orientarea la grupe/clase în anul școlar 2019-2020;
Art. 3. Aprobarea comisiilor permanente, cu caracter temporar și ocazional ce vor funcționa la nivelul unității școlare în anul 2019-2020;
Art. 4. Aprobarea cererilor pentru atribuirea orelor vacante la plata cu ora pentru personalul didactic titular al unității în anul școlar 2019-2020;
Art. 5. Aprobarea perioadei de desfășurare a activităților din săptămâna „Școala altfel” – „Să știi mai multe, să fii mai bun”;
Art. 6. Aprobarea programului unității școlare în 2 schimburi pe zi pentru anul școlar 2019-2020;
Art. 7. Aprobarea plății aferente efectuării analizelor medicale;
Art. 8. Aprobare program deschidere an școlar din 09.09.2019;


Președinte Consiliul de Administrație,                                       Secretar,
Prof. Grosu Aura                                                                   Prof. Stoica Camelia
        

VOTURI:
Pentru 13.
Abțineri -
Împotrivă -
elaborat în 1 (un) exemplar
HOTARAREA  NR. 2  din  19.09.2019Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Rușețu, întrunit în ședință în data de 19.09.2019.
În conformitate cu Legea  nr. 1/2011, art. 96 – Legea Educației Naționale
În temeiul Ordinului de ministru nr. 4925/2015, art. 32, litera c
Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație din Liceul Tehnologic Rușețu
Procesul verbal de ședință al Consiliului de Administrație

                                                        

HOTĂRĂȘTE:


Art. 1. Aprobare transfer venire in unitate Costin  Florin Cristinel și Costin  Elena Alexandra la cls I de la Liceul Tehnologic Berești  și Mirgoacă Florin Leonard la cls a III- a de la Școala Gimnazială nr. 4 Turnu Măgurele;
Art. 2. Avizare transfer plecare din unitate: Ilinca Carmen Andreea de la grupa mică la GPP, nr. 10 Buzău, Stan Mihai Alexandru de la clasa a XI-a liceu la Liceul Tehnologic din Făurei ;
Art. 3. Aprobare Comisie pentru  recunoaștere și echivalare credite profesionale transferabile;
Art. 4. Soluționare cerere S.C. LariNicoPan;


                                                        
Președinte Consiliul de Administrație,                                       Secretar,
Prof. Grosu Aura                                                                   Prof. Stoica Camelia
        

VOTURI:
Pentru 13.
Abțineri -
Împotrivă -
elaborat în 1 (un) exemplar

HOTARAREA  NR. 3  din  10.10.2019Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Rușețu, întrunit în ședință în data de 10.10.2019.
În conformitate cu Legea  nr. 1/2011, art. 96 – Legea Educației Naționale
În temeiul Ordinului de ministru nr. 4925/2015, art. 32, litera c
Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație din Liceul Tehnologic Rușețu
Procesul verbal de ședință al Consiliului de Administrație


HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Validarea noului Consiliu de Administrație 2019- 2020;
Art. 2. Aprobare Tematica ședințelor Consiliului de Administrație 2019-2020 și stabilirea responsabilităților;
Art. 3. Aprobare Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Contractului Educațional și a Regulamentului Intern pentru anul școlar 2019-2020;
Art. 4. Avizare actualizare PAS 2016-2020 și a Planului Operațional 2019-2020;
Art. 5. Aprobarea graficului de asistențe a directorului pentru anul școlar 2019-2020;
Art. 6. Aprobare  Planului Managerial pentru anul școlar 2019-2020;
Art. 7. Aprobare înscriere la grade didactice 2019/2020/2021;
Art. 8. Aprobare lista beneficiari Bursă profesională cls IX- X ;
Art. 9. Aprobarea avizelor de exmatriculare la nivelul clasei a XI-a;
Art. 10. Aprobare cerere reîncadrare titular Olaru Alina Marcela;
Art. 11. Aprobare Comisie concurs post GPN- grupa mare;
Art. 12. Aprobare decontare navetă cadre didactice luna septembrie;
Art. 13. Aprobare contract RSVTI;

Președinte Consiliul de Administrație,                                       Secretar,
Prof. Grosu Aura                                                                   Prof. Stoica Camelia
        

VOTURI:
Pentru 13.
Abțineri -
Împotrivă -
elaborat în 1 (un) exemplar

HOTĂRÂREA  NR. 4  din  18.10.2019Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Rușețu, întrunit în ședință în data de 18.10.2019.
În conformitate cu Legea  nr. 1/2011, art. 96 – Legea Educației Naționale
În temeiul Ordinului de ministru nr. 4925/2015, art. 32, litera c
Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație din Liceul Tehnologic Rușețu
Procesul verbal de ședință al Consiliului de Administrație


HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobarea Calendarului Activităților Extrașcolare 2019- 2020;
Art. 2 Avizare transfer plecare din unitate, elevul Gavrilă Alexandru de la CP la Școala Grindu;
Art.3 Aprobare listă de beneficiari ai programul Bani de Liceu 2019- 2020;
Art. 4 Prelungirea contractului de transport nr. 1814  cu firma TRANS DIVERS S.R.L.;Președinte Consiliul de Administrație,                                       Secretar,
Prof. Grosu Aura                                                                   Prof. Stoica Camelia
        

VOTURI:
Pentru 13.
Abțineri -
Împotrivă -
elaborat în 1 (un) exemplarmarți, 9 aprilie 2019

RAPORT + PROGRAM SĂPTĂMÂNA MESERIILOR
Raport „Săptămâna Meseriilor”

         În conformitate cu OMEN nr 5031 din 04-08-2018 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2019-2020, în perioada 25-29 martie 2019, la Liceul Tehnologic Rușețu s-au desfășurat în cadrul „Săptămânii Meseriilor” următoarele acțiuni :
1.        Promovarea învățământului profesional și tehnic și a modului de organizare și funcționare a acestuia, informare privind condițiile în care elevii pot avea acces la învățământul profesional și beneficiile acestei forme de pregătire profesională;
2.        Consilierea elevilor din clasa a VIII-a cu privire la oportunitatea continuării studiilor în învățământul profesional de stat;
3.        Prezentarea școlii, sălilor de curs, laboratoarelor și atelierului mecanic;
Ateliere de lucru:
o   Lucrări de lăcătușărie ( debitare, pilire, filetare ) ;
o   Lucrări de prelucrare prin așchiere pe strung, freză, mașină de găurit ;
o   Lucrări de asamblare nedemontabilă ( nituire și sudare) și asamblare demontabilă ( asamblări filetate);
      Mulțumim conducerii școlilor participante, diriginților, cadrelor didactice,  agenților economici parteneri și reprezentanților comunității locale  implicate în desfășurarea acestei activități. 
                                              

Director,                                                                 Responsabil comisie tehnologii,
Prof. Grosu Aura                                                   Prof. ing Ciorbă Pavel 
LICEUL TEHNOLOGIC RUȘEȚU
SĂPTĂMÂNA MESERIILOR, 25-29 martie 2019
Perioada
Activitatea
26 martie 2019
– Promovarea la nivel local a învățământului profesional și tehnic, a modului de organizare și funcționare a acestuia, informare privind condițiile în care elevii pot avea acces la învățământul profesional și beneficiile acestei forme de pregătire profesională
27 martie 2019
– Consilierea elevilor din clasa a VIII-a cu privire la oportunitatea continuării studiilor în învățământul profesional de stat
29 martie 2019
– Prezentarea școlii, sălilor de curs, laboratoarelor și atelierului mecanic
- Ateliere de lucru:
o         Lucrări de prelucrare prin așchiere pe strung, freză, mașină de găurit
o         Lucrări de asamblare nedemontabilă (nituire și sudare) și asamblare demontabilă (asamblări filetate)

DIRECTOR,
Prof. GROSU AURA