marți, 8 septembrie 2020

HOTĂRÂRILE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AN ȘCOLAR 2020-2021

 

 

 

 

HOTĂRÂREA  NR. 1  din  08.09.2020

 

 

 

Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Rușețu, întrunit în ședință în data de 08.09.2020.

În conformitate cu prevederile:

-      Legii  nr. 1/2011 – Legea Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare;

-  Regulamentul de Organizare și funcționare a Unităților de Învățământ aprobat prin OMEN 5079/2016;

-      OMEN nr. 3160/1.02.2017 pentru modificarea și completarea Metodologiei –cadru de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4619/2014;

-    Ordinul comun al Ministerului Educației și Cercetării și Ministerului Sănătății pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS CoV 2 în instituțiile/unitățile de învățământ, nr. 5487/1494/31.08.2020;

-        În baza Analizei cazurilor confirmate COVID -19, perioada 24.08-06.09.2020;

 

 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL LICEULUI TEHNOLOGIC RUȘEȚU ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚA DIN DATA DE 08.09.2020

HOTĂRĂȘTE:

 

                                                        

 

Art. 11. Se aprobă scenariul galben de organizare și desfășurare a cursurilor în unitatea noastră după cum urmează:

Ciclul preșcolar, primar, clasa a VIII-a, clasa a XII-a prezența fizică la școală, restul claselor vor învăța în scenariul hibrid prin rotație ½ la școală și ½ online/la o săptămână.

 

 

 

 

 

 

 

Președinte Consiliul de Administrație,                                              Secretar,

Prof. Grosu Aura                                                                                   Prof. Stoica Camelia

        

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA  NR. 2  din  08.09.2020

 

 

 

Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Rușețu, întrunit în ședință în data de 08.09.2020.

În conformitate cu prevederile:

-       Legii  nr. 1/2011 – Legea Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare;

-   Regulamentul de Organizare și funcționare a Unităților de Învățământ aprobat prin OMEN 5079/2016;

-     OMEN nr. 3160/1.02.2017 pentru modificarea și completarea Metodologiei –cadru de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4619/2014;

-    Ordinul comun al Ministerului Educației și Cercetării și Ministerului Sănătății pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS CoV 2 în instituțiile/unitățile de învățământ, nr. 5487/1494/31.08.2020;

-       În baza Analizei cazurilor confirmate COVID -19, perioada 24.08-06.09.2020;

 

 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL LICEULUI TEHNOLOGIC RUȘEȚU ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚA DIN DATA DE 08.09.2020

HOTĂRĂȘTE:

 

                                                      

 

Art. 1. Evaluarea fișelor de autoevaluare/evaluare pe baza raportului de activitate a personalului didactic și didactic auxiliar pentru anul școlar 2019-2020;

Art. 2. Declanșarea procedurii de constituire a Consiliului de Administrație;

Art. 3. Aprobarea catedrelor/normelor personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic în anul școlar 2020-2021;

Art. 4. Aprobarea repartizării personalului didactic privind Consilierea și orientarea la grupe/clase în anul școlar 2020-2021;

Art. 5. Aprobarea cererilor pentru atribuirea orelor vacante la plata cu ora pentru personalul didactic titular al unității în anul școlar 2020-2021;

Art. 6. Aprobarea cererii de completare norma a d-nei Cârstea Viorica în cadrul unității;

Art. 7. Aprobare cereri transfer venire în unitate a elevilor: Nedelcu Nicolas Ciprian de la GPN nr. 18 Buzău și Ilinca Carmen Andreea de la GPN nr. 10 Buzău; Aprobare cereri transfer plecare din unitate a elevilor: Rîmbeț Luminița clasa a VI-a la Școala Gimnazială Maxenu, Dima Claudia Ștefania clasa a X-a la Liceul Teoretic G Vâslan Făurei, Alexandru Robert Marian clasa a V-a la Școala Gimnazială Brădeanu, Putere Ionuț Clasa Pregătitoare la Școala Gimnazială Ulmu, Clăteșteanu Ioana clasa a VIII-a, la Liceul Teologic Tîrgu Jiu; Grigore Ioan clasa VI B, la Școala Gimnazială „Ioan Slavici” Sibiu, Bocioacă Alexandru clasa a XII-a, la Liceul Henri Coandă Buzău.

Art. 8. Aprobarea perioadei de desfășurare a activităților din săptămâna „Școala altfel” – „Să știi mai multe, să fii mai bun”;

Art. 9. Aprobarea programului unității școlare în 2 schimburi pe zi pentru anul școlar 2020-2021;

Art. 10. Aprobarea plății aferente efectuării analizelor medicale;

Art. 11. Aprobarea scenariul galben de organizare și desfășurare a cursurilor în unitatea noastră după cum urmează:

Ciclul preșcolar, primar, clasa a VIII-a, clasa a XII-a prezența fizică la școală, restul claselor vor învăța în scenariul hibrid prin rotație ½ la școală și ½ online/la o săptămână.

Art. 12. Aprobare cont execuție buget local buget de stat;

Art. 13. Aprobare achiziționare tablete în valoare de 126.000 lei și echipamente IT în valoare de 4200 lei conform ordonanței 144/2020;

Art. 14. Aprobare buget local rectificat la 01.09.2020.

 

 

 

 

 

 

Președinte Consiliul de Administrație,                                             Secretar,

Prof. Grosu Aura                                                                                   Prof. Stoica Camelia


HOTARAREA  NR. 3  din  21.09.2020

 

 

 

Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Rușețu, întrunit în ședință în data de 21.09.2020.

În conformitate cu prevederile:

-         Legii  nr. 1/2011 – Legea Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare;

-        Regulamentul de Organizare și funcționare a Unităților de Învățământ aprobat prin OMEN 5079/2016;

-        OMEN nr. 3160/1.02.2017 pentru modificarea și completarea Metodologiei –cadru de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4619/2014;

-        Ordinul comun al Ministerului Educației și Cercetării și Ministerului Sănătății pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS CoV 2 în instituțiile/unitățile de învățământ, nr. 5487/1494/31.08.2020;

-        În baza Analizei cazurilor confirmate COVID -19, perioada 06.09.2020-20.09.2020;

 

 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL LICEULUI TEHNOLOGIC RUȘEȚU ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚA DIN DATA DE 21.09.2020

HOTĂRĂȘTE:

 

 


Art. 1 Soluționarea Cererii nr. 2006/18.09.2020, Chițuleasă Elena, transfer în unitate;

Art. 2 Aprobare decont cadre didactice pe luna Septembrie 2020.

 

 

 

 

 

 

Președinte Consiliul de Administrație,                                                       Secretar,

Prof. Grosu Aura                                                                                          Prof. Stoica Camelia

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTARAREA  NR. 4  din  21.09.2020

 

 

 

Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Rușețu, întrunit în ședință în data de 21.09.2020.

În conformitate cu prevederile:

-         Legii  nr. 1/2011 – Legea Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare;

-        Regulamentul de Organizare și funcționare a Unităților de Învățământ aprobat prin OMEN 5079/2016;

-        OMEN nr. 3160/1.02.2017 pentru modificarea și completarea Metodologiei –cadru de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4619/2014;

-        Ordinul comun al Ministerului Educației și Cercetării și Ministerului Sănătății pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS CoV 2 în instituțiile/unitățile de învățământ, nr. 5487/1494/31.08.2020;

-        În baza Analizei cazurilor confirmate COVID -19, perioada 06.09.2020-20.09.2020;

 

 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL LICEULUI TEHNOLOGIC RUȘEȚU ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚA DIN DATA DE 21.09.2020

HOTĂRĂȘTE:

 

 

Art.1 Aprobarea scenariului verde de funcționare al Liceului Tehnologic Rușețu începînd cu data de 22.09.2020, conform adresei nr. 10746/21.09.2020;

 

 

 

 

 

 

Președinte Consiliul de Administrație,                                                       Secretar,

Prof. Grosu Aura                                                                                          Prof. Stoica Camelia

        

 

        

 

 

 


miercuri, 3 iunie 2020

NOUTĂȚI

Anexe OMEC_4317 Admitere

http://isjbz.ro/site/index.php/component/jdownloads/send/168-admitere-2019-2020/4940-anexe-omec-4317-admitere

Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru echivalarea_recunoasterea nivelurilor de competenta din cadrul probelor de evaluare a competentelor lingvistice si digitale Bacalaureat 2020

http://isjbz.ro/site/index.php/component/jdownloads/send/174-bacalaureat-2019-2020/4924-ordin-privind-aprobarea-metodologiei-pentru-echivalarea-recunoasterea-nivelurilor-de-competenta-din-cadrul-probelor-de-evaluare-a-competentelor-lingvistice-si-digitale-bacalaureat-2020

ERATA_CALENDARE ADMITERE BROȘURĂ 2020 http://isjbz.ro/site/index.php/component/jdownloads/send/168-admitere-2019-2020/4921-erata-calendare-admitere-brosura-2020

Procedura înscriere Examen Bacalaureat 2020 sesiunea iunie-iulie http://isjbz.ro/site/index.php/component/jdownloads/send/174-bacalaureat-2019-2020/4919-procedura-inscriere-examen-bacalaureat-2020-sesiunea-iunie-iulie

ORDIN nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226035

Noul calendar privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021

https://www.edu.ro/noul-calendar-privind-organizarea-%C8%99i-desf%C4%83%C8%99urarea-admiterii-%C3%AEn-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-liceal-de-stat-pentru

Activități premergătoare finalizării cursurilor la clasa a VIII a http://isjbz.ro/site/index.php/component/jdownloads/send/170-evaluare-nationala-viii-2019-2020/4900-activitati-premergatoare-finalizarii-cursurilor-la-clasa-a-viii-a

ORDIN nr. 4.325 din 22 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.087/2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şolar2020-2021 http://isjbz.ro/site/index.php/component/jdownloads/send/168-admitere-2019-2020/4896-ordin-nr-4-325-din-22-mai-2020-pentru-modificarea-si-completarea-ordinului-ministrului-educatiei-nationale-nr-5-087-2019-privind-organizarea-desfasurarea-si-calendarul-admiterii-in-invatamantul-profesional-de-stat-si-in-invatamantul-dual-pentru-anul-scola

Pregătire examen Evaluare Națională 2020

 http://isjbz.ro/site/index.php/component/jdownloads/send/170-evaluare-nationala-viii-2019-2020/4894-pregatire-examen-evaluare-nationala-2020

Târgul Ofertelor Educationale - online

http://isjbz.ro/site/index.php/component/jdownloads/send/166-2019-2020/4891-targul-ofertelor-educationale-online

Precizări specifice învățământului profesional și tehnic pentru încheierea situațiilor școlare în anul școlar 2019 - 2020 și susținerea examenului de certificare a calificării profesionale

http://isjbz.ro/site/index.php/component/jdownloads/send/51-invatamant-profesional-si-tehnic/4890-precizari-specifice-invatamantului-profesional-si-tehnic-pentru-incheierea-situatiilor-scolare-in-anul-scolar-2019-2020-si-sustinerea-examenului-de-certificare-a-calificarii-profesionale

 


marți, 19 mai 2020

OFERTA EDUCAȚIONALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ȘI TEHNIC

 

LICEUL TEHNOLOGIC RUȘEȚU

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 10

Tel./fax: 0238733178

scoalarusetu@yahoo.com

lictehrusetu@isjbuxau.ro


PLAN ŞCOLARIZARE

2020 - 2021

 ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL

 PROFIL TEHNIC

 DOMENIUL MECANICĂ

SPECIALIZAREA - MECANIC UTILAJE ȘI INSTALAȚII ÎN INDUSTRIE

1 CLASĂ 28 LOCURI

COD SPECIALIZARE: 523


Descrierea calificării – Mecanic utilaje și instalații în industrie

 Absolvenții cu aceasta calificare: 

asigură funcționarea mașinilor, utilajelor și a echipamentelor mecanice;

confecționează piese metalice de schimb pentru diverse utilaje; 

efectuează întreținerea și repararea acestora.


RESURSE

ü  12 săli de clasă;

ü  Laborator AEL – dotat cu 1 server și 10 calculatoare conectate la Internet;

ü  Laborator informatică – dotat cu 1 server și 30 calculatoare conectate la Internet;

ü  Laborator fizică -  chimie;

ü  Centru de Documentare şi Informare - dotat cu 1 videoproiector,1 copiator; 1  tablă interactivă, o bibliotecă cu 6. 500 volume;

ü  Sală de sport în interiorul școlii;

ü  2 terenuri de sport, unul cu gazon sintetic prevăzut cu nocturnă și un teren cu gazon natural;

ü  Laborator tehnologic;

ü  Atelier mecanic.

FACILITĂŢI ACORDATE ELEVILOR:

ü  programul: 800 – 1500

ü  se decontează transportul elevilor navetiști;

ü  se asigură transportul elevilor pe ruta: Rușeţu – Jugureanu – Ulmu și retur cu microbuz școlar;

ü   Pentru clasele de învăţământ profesional fiecare elev primeşte o bursă profesională lunară de 200 lei/elev de la stat, şi oportunitatea de angajare la finalizarea cursurilor.

ü  elevii înscrişi la calificările profesionale fac practică la agentul economic partener


CALENDAR ADMITERE

ȘCOALA PROFESIONALĂ

CALENDAR ADMITERE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL

Etapa I:

-29iunie-03 iulie 2020 și 06 iulie 2020 - Înscrierea candidaţilor pe baza fişei de înscriere și a foii matricole eliberate de unitatea de învăţământ gimnazial în învăţământul profesional cu durata de 3 ani.

- 06 iulie 2020 - Afișarea, la sediile și pe site-urile unităților de învățământ gimnazial absolvite și la liceu, a listei candidaţilor înscrişi în învățământul profesional.

-9 iulie 2020 - Comisia de admitere a liceului transmite în format electronic şi în scris către comisia de admitere judeţeană a listelor actualizate cu candidaţii declarați admişi și a celor respinși  la admiterea în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani.

       -10 iulie 2020 - Afișarea la sediul si pe site-ul liceului a listei candidaților admiși și a celor respinși la învățământul profesional de stat. Afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși. Afișarea precizării prin care candidații admiși în urma primei etape de admitere se află sub efectivul minim necesar constituirii clasei sunt înștiințați că după depunerea dosarelor de înscriere vor fi înmatriculați sub rezerva completării în urma etapei a II-a de admitere a numărului de locuri minim necesar pentru constituirea clasei, iar în situația în care nici în etapa a II-a nu se vor ocupa suficiente locuri pentru constituirea efectivului minim se poate decide redistribuirea, prin comisia județeană de admitere, a candidaților în limita locurilor disponibile la alte unități școlare în cadrul unei ședințe publice la care vor fi invitați să participe.

       -13-17 iulie 2020 - Transmiterea în format electronic de către liceu, către unitățile de învățământ gimnazial a situației privind rezultatele elevilor la admiterea în învățământul profesional, în scopul asigurării posibilității de înscriere pentru etapa a II-a de admitere a absolvenților respinși în etapa I, precum și a celor care au renunțat sau nu și-au depus/transmis prin poștă dosarele de înscriere.

       -13-17 iulie 2020 - Transmiterea/depunerea de către candidații declarați admiși a dosarelor de înscriere.

       -17 iulie 2020 - Transmiterea situației locurilor rămase libere in urma finalizării depunerii dosarelor de înscriere a candidaților admiși in prima etapă de admitere.

      -21iulie 2020 - Afişarea, la sediul și pe site-ul liceului, a candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere în învățământul profesional, după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere. 

Transmiterea în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană a listelor actualizate cu candidații înmatriculați și a situației locurilor neocupate la învățământul profesional de stat.

 Etapa II:

-22-24 iulie 2020 - Inscrierea candidaților se realizează numai de către unitățile de învățământ gimnazial prin transmitere electronică la liceu a fișelor de înscriere a candidaților, însoțite de foile matricole.

-24 iulie 2020 - Afișarea, la sediile și pe site-urile unităților de învățământ gimnazial absolvite și la liceu, a listei candidaţilor înscrişi în învățământul profesional.

-24 iulie 2020 - Comisia de admitere a liceului transmite în format electronic şi în scris către comisia de admitere judeţeană a situației cu numărul de candidați înscriși pentru admiterea în învățământul profesional.

      -28 iulie 2020 - Afișarea la sediul si pe site-ul liceului a listei candidaților admiși și a celor respinși la învățământul profesional de stat. Afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea de către candidații respinși a fișelor de înscriere, de la sediul liceului, sau prin formular transmis electronic tuturor candidaților care solicită acest lucru.

-29 iulie-3 august 2020 - Transmiterea/depunerea de către candidații declarați admiși a dosarelor de înscriere.

-4 august 2020 - Transmiterea în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană a listelor finale cu candidații înmatriculați și a situației locurilor neocupate la învățământul profesional de stat.

 Etapa III: 

-05-07 august 2020 - Rezolvarea de către comisia județeană a situației de la nivelul liceului, la care în urma celor două etape de admitere nu s-a constituit în limite legale clasa, prin redistribuirea candidaților admiși la clase/grupe și calificări la care nu s-au constituit efectivele minime legale.

Rezolvarea situațiilor se face în ședință publică la care sunt invitați candidații care au fost admiși la calificări pentru care nu s-au întrunit condițiile minime de constituire a claselor.

 

Anexa 1 la OMEN 4325/22.05.2020 pentru modificarea și completarea OMEN 5087/30.08.2019 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în ănvățământul profesional de stat 2020-2021.


 
PROMOVARE OFERTA EDUCATIONALAPROGRAM21 - 23 mai 2020
1000-1200

– Promovarea on-line, la nivel local și județean a învățământului profesional și tehnic, a modului de organizare și funcționare a acestuia, informare privind condițiile în care elevii pot avea acces la învățământul profesional și beneficiile acestei forme de pregătire profesională;
– Consilierea elevilor din clasa a VIII-a cu privire la oportunitatea continuării studiilor în învățământul profesional de stat;
– Prezentarea școlii, sălilor de curs, laboratoarelor și atelierului mecanic;

INVITAȚI on-line prin intermediul aplicației Google MEET:

Diriginții claselor a VIII-a din unitățile de învățământ din localităţile limitrofe;
Elevii claselor a VIII-a, părinți, cadre didactice;
Agenții economici parteneri;
Reprezentanți ai comunității locale.

DIRECTOR,
Prof. GROSU AURA